نمایش یک نتیجه

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S50-PR-5-D00-PP

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S50-PR-5-D00-PP با برد کاری 80 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور