فرانگار تبریز پیشرو در زمینه ساخت و تولید انواع سنسورهای صنعتی و سیستمهای حفاظتی پرده نوری

نمایندگی انحصاری فروش محصولات شرکت های معتبر اروپایی

معرفی برخی از محصولات

سنسورهای تشخیص کد رنگ

سنسورهای تشخیص کد رنگ شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده
سنسورهای تشخیص لیبل

سنسورهای تشخیص لیبل شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده
سیستمهای حفاظتی پرده نوری

سیستمهای حفاظتی پرده نوری شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده
سنسورهای خازنی

سنسورهای خازنی شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده
دوربینهای کنترل کیفی

دوربینهای کنترل کیفی شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده
سنسورهای القایی

سنسورهای القایی شرکت فرانگار تبریز.

مشاهده

خواستیم ، توانستیم ، انجام دادیم.

0

تنوع محصول

0

سال تجربه

0

بیش از واحدهای صنعتی

0

تضمین کیفیت