سنسور لیبل التراسونیک

سنسور لیبل التراسونیک FC8U/0B-M307-1F   جهت تشخیص لیبلهای بیرنگ استفاده میگردد.

سنسور لیبل نوری FOP03PNSC

سنسور لیبل نوری FOP03PNSC ساخت شرکت SELET ایتالیا جهت تشخیص لیبلهای مختلف استفاده میشود. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET ایتالیا

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115 ساخت

سنسور لیبل نوری

سنسور لیبل نوری FC7I/0B-M304-0F جهت تشخیص انواع لیبل در صنایع مختلف بکار گرفته میشود. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری MICRODETECTORS ایتالیا

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5 جهت تشخیص لیبلهای بیرنگ مورد استفاده قرارمیگیرد و در صنایع غذایی-دارویی-آرایشی بهداشتی-بسته بندی و… کاربرد فراوان

سنسورنوری کدرنگ TL46-W-815

سنسورنوری کدرنگ TL46-W-815  جهت تشخیص علایم رنگی برروی کاغذهای چاپی استفاده میشود. گستره طیف رنگی RGB این سنسورباعث میشود تا

سنسور نوری کدرنگ TL50-W-815

سنسورنوری کدرنگ TL50-W-815  جهت تشخیص علایم رنگی برروی کاغذهای چاپی استفاده میشود. گستره طیف رنگی RGB این سنسورباعث میشود تا

سنسور نوری یکطرفه S62-PA-1-C11-RX

سنسور نوری یکطرفه S62-PA-1-C11-RX    باولتاژکاری AC/DC وبرد کاری 90 سانتیمتر وخروجی رله میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.
تولیدات داخلی

انواع سنسورهای القایی
فرانگارتبریز

برندهای همکار

فرانگار تبریز
XECRO
Turck
SELET
REER
PIL
MICRO DETECTOR
DATASENSOR
DATALOGIC