شرکت فرانگار تبریز

شرکت دانش بنیان فرانگار تبریز در سال 1381 ماموریت خود را مبتنی بر تامین سنسورهای صنعتی و سیستم های حفاظتی پرده نوری به صورت ساخت و واردات از کشورهای معتبر اروپایی بنا نمود. با توجه به اینکه ما یکی از معدود تولیدکننده های تخصصی این محصولات در ایران به شمار می رویم، تلاش فراوان می نماییم که از نظر کیفیت محصول به جذب و جلب نظر صنایع داخلی نائل شویم. بدین منظور برای تداوم ارتقای کیفیت و پوشش دادن به گستره وسیعی از بازار، مبادرت به طرح ریزی و اعمال یک سیستم مدیریت کیفیت موثر برپایه استاندارد بین المللی ISO9001 – 2015 نموده ایم. این شرکت ارتقا کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و رضایت مشتریان را به عنوان مهمترین رسالت خویش تعیین نموده است. اگر امروز خلاقیت در طراحی و ساخت را مزیت کلیدی خود می دانیم، به پشتوانه تجربه چندین ساله و پیشتاز بودن در صنعت الکترونیک است که یاری یکتای یگانه و تلاش جمعی کارکنان مهمترین پشتوانه ما در این راه بوده اند.