نمایش 1–12 از 54 نتیجه

سنسور التراسونیک P42-M0A-2D-000-S0038

سنسور التراسونیک P42-M0A-2D-000-S0038 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری pil در ایران میباشد.

سنسور التراسونیک P42-M0A-2D-1G1-M96

سنسور التراسونیک P42-M0A-2D-1G1-M96 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری pil در ایران میباشد.

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-I-CM12

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-I-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-U-CM12

سنسور التراسونیک P43-160-M18-PBT-U-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-I-CM12

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-I-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-U-CM12

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-U-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-25-M12-ST-P-CM12

سنسور التراسونیک P43-25-M12-ST-P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-25-M12-ST-U-CM12

سنسور التراسونیک P43-25-M12-ST-U-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-I-CM12

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-I-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.