نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-200-M18-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-200-M18-PBT-2P-CM12

سنسورالتراسونیکP43-200-M18-PBT-2P-CM12E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.