نمایش دادن همه 3 نتیجه

سنسور القایی DCA5/4609KS

سنسور القایی DCA5/4609KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.

سنسور خازنی AKS18/5609S

سنسور خازنی AKS18/5609S ساخت شرکت xecro  آلمان میباشد.

سنسور خازنی BKS30P/5629KS

سنسور خازنی BKS30P/5629KS ساخت شرکت xecro  آلمان میباشد.