نمایش یک نتیجه

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SM1-PR-2-D00-PL

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SM1-PR-2-D00-PL با برد کاری 15 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال کابلی میباشد. این سنسور