نمایش دادن همه 7 نتیجه

سنسور لیزری نعلی شکل SRF-L-30-5-P

سنسور لیزری نعلی شکل SRF-L-30-5-P بادهنه 30 میلیمترساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8 بادهنه 10 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC30P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8 بادهنه 30 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC80P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC80P-PS-A8 بادهنه 80 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری xecro درایران میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FLD80-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FLD80-PS-A8 بادهنه 80 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل SRF-30-5-P

سنسور نوری نعلی SRF-30-5-P بادهنه 30 میلیمترساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل SRF-50-5-P

سنسور نوری نعلی SRF-50-5-P بادهنه 50 میلیمترساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.