نمایش دادن همه 8 نتیجه

سنسور لیزری FALD/BP-1E

سنسور لیزری FALD/BP-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری FALH/X0-1E

سنسور لیزری FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری FC6L/0B-1210-1F

سنسور لیزری FC6L/0B-1210-1F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH ساخت شرکت datalogic ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری کدرنگ Q3XTBLD-Q8

سنسور لیزری کدرنگ Q3XTBLD-Q8 ساخت شرکت BANNER امریکا میباشد.

سنسور لیزری کوره QS30ARX & QS30EX

سنسور لیزری کوره QS30ARX & QS30EX  جهت نصب برروی کوره های صنایع کاشی وسرامیک بکار میرود. این سنسور ساخت شرکت

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600  بابرد کاری 600 متر جهت نصب برروی کوره های صنایع کاشی وسرامیک بکار میرود. این سنسور

سنسورلیزری S3Z-PH-5-M01-P

سنسورلیزری S3Z-PH-5-M01-P ساخت شرکت datalogic ایتالیا میباشد.