نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.