نمایش یک نتیجه

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111 ساخت