نمایش 1–12 از 119 نتیجه

رله حفاظتی CSME-03VU24-Y14 پرده نوری

رله حفاظتی CSME-03VU24-Y14 پرده نوری ساخت شرکت Datalogic ایتالیا میباشد.

رله حفاظتی SE-SR2 پرده نوری

رله حفاظتی SE-SR2 پرده نوری ساخت شرکت Datalogic ایتالیا میباشد.

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111 ساخت

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115 ساخت

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG با دهانه 2 میلیمتر و خروجی PNP/NPN بهترین سنسور جهت تشخیص لیبل میباشد. این سنسور ساخت

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK

سنسور رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK بابدنه پلاستیکی وکابلی میباشد. این سنسور ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK

سنسور رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK بابدنه پلاستیکی وکابلی میباشد. این سنسور ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-NN

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-NN ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-PP

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-PP ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.