نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-111 ساخت

سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115

سنسور تشخیص کدرنگ (کنتراست) جهت تشخیص علایم رنگی در صنایع چاپ وبسته بندی بکار میروند. سنسور تشخیص کدرنگ TLU-115 ساخت

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-NN

سنسور کدرنگ S50-PA-2-W03-NN ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S50-PA-5-W03-NN

سنسور کدرنگ S50-PA-5-W03-NN ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S65-PA-5-W09-PH

سنسور کدرنگ S65-PA-5-W09-PH ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S8-MR-5-W03-PP

سنسور کدرنگ S8-MR-5-W03-PP ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری datalogic درایران میباشد.

سنسور کدرنگ S8-PR-5-W03-PP

سنسور کدرنگ S8-PR-5-W03-PP ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ S90-MA-5-W08-PH

سنسور کدرنگ S90-MA-5-W08-PH ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ TL46-W-815L

سنسور کدرنگ TL46-W-815L ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور کدرنگ TLU-415C

سنسور کدرنگ TLU-415C ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری کدرنگ Q3XTBLD-Q8

سنسور لیزری کدرنگ Q3XTBLD-Q8 ساخت شرکت BANNER امریکا میباشد.

سنسور نوری کدرنگ TL50-W-815

سنسورنوری کدرنگ TL50-W-815  جهت تشخیص علایم رنگی برروی کاغذهای چاپی استفاده میشود. گستره طیف رنگی RGB این سنسورباعث میشود تا