نمایش دادن همه 8 نتیجه

سنسور لیبل FOP03PNSC

سنسور لیبل  FOP03PNSC ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOP03PNSCV8

سنسور لیبل  FOP03PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV026PNSCRV8

سنسور لیبل  FOV026PNSCRV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV02PNSCV8

سنسور لیبل  FOV02PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV03PNSCV8

سنسور لیبل  FOV03PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FC7I/0B-M304-0F

سنسور لیبل FC7I/0B-M304-0F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل نوری FOP03PNSC

سنسور لیبل نوری FOP03PNSC ساخت شرکت SELET ایتالیا جهت تشخیص لیبلهای مختلف استفاده میشود. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET ایتالیا

سنسور نوری FC6I/0B-M504-1F

سنسور نوری FC6I/0B-M504-1F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.