شرکت Selet یکی از شرکتهای ایتالیائی تولید کننده سنسورهای صنعتی و انکودر می باشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده فروش محصولات این شرکت در ایران می باشد.

Selet Senors - فرانگار تبریز

سنسورهای القایی Inductive Sensors

سنسورهای القایی جهت آشکارسازی فلزات مورد استفاده قرار می گیرند و شامل سنسورهای مدلهای استوانه ای، مکعبی،حلقوی و نعلی شکل میباشند.

Selet Inductive proximity switch Senors - سنسور القائی فرانگار تبریز

سنسورهای خازنی Capacitive Sensors

سنسورهای خازنی برای تشخیص اجسام فلزی و غیر فلزی استفاده می شود.

Selet capacitive Senors - سنسورخازنی فرانگار تبریز

انکودرهای مطلق Encoders

انکودرهای دورانی نوری یا شفت انکودر دارای سیگنالهای متناسب با حرکت دورانی می باشند و در موارد زیر کاربرد دارند.
– اندازه گیری سرعت حرکت دورانی
– جهت حرکت
– موقعیت مکانی زاویه شفت
– اندازه گیری جابجایی خطی

Selet Absolute encoders Senors - انکودرهای مطلق فرانگار تبریز

انکودرهای افزایشی Encoders

انکودرهای دورانی نوری یا شفت انکودر دارای سیگنالهای متناسب با حرکت دورانی می باشندو در موارد زیر کاربرد دارند.
– اندازه گیری سرعت حرکت دورانی
– جهت حرکت
– موقعیت مکانی زاویه شفت
– اندازه گیری جابجایی خطی

Selet Incremental encoders Senors - انکودرهای افزایشی فرانگار تبریز

سنسورهای نوری Optical Sensors

از سنسورهای نوری برای تشخیص تمام اجسام ( فلزی و غیر فلزی ) استفاده می شود.

Selet Photoelectric Senors - سنسور نوری فرانگار تبریز

شستی های الکتریکی

Selet Push bottons Senors - شستی های الکتریکی فرانگار تبریز

سنسورهای الترا سونیک

Selet Ultrasonic Senors - سنسورهای التراسونیک فرانگار تبریز

اینترفیس برای سنسور

Selet Interface for Senors - اینترفیس برای سنسور فرانگار تبریز

سنسورهای نعلی شکل Fork Sensors

سنسورهای نعلی این شرکت شامل مدل نوری و التراسونیک جهت تشخیص قطعات و همچنین انواع لیبل اعم از لیبلهای معمولی و بی رنگ میباشد.

Selet Sensors for labels - سنسورهای مخصوص برچسب فرانگار تبریز

نشان دهنده دیجیتال

Selet Digital instruments Senors - نشان دهنده دیجیتال فرانگار تبریز