نمایش یک نتیجه

سنسور نوری کدرنگ TL50-W-815

سنسورنوری کدرنگ TL50-W-815  جهت تشخیص علایم رنگی برروی کاغذهای چاپی استفاده میشود. گستره طیف رنگی RGB این سنسورباعث میشود تا