نمایش یک نتیجه

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S41-5-D-P

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S41-5-D-P با برد کاری 110 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور