نمایش یک نتیجه

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S3T-R-D12

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S3T-R-D12 با برد کاری 12 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور