نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور التراسونیک P49-200-M18-PNO-CM12

سنسور التراسونیک P49-200-M18-PNO-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P49-200-M18-PNO-CM12

سنسورالتراسونیکP49-200-M18-PNO-CM12 ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.