نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور التراسونیک P43-T4V-2D-1D0-130E

سنسور التراسونیک P43-T4V-2D-1D0-130E ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-T4V-2D-1D0-130E

سنسورالتراسونیک P43-T4V-2D-1D0-130E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.