نمایش دادن همه 4 نتیجه

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-T4V-2D-001-130E

سنسور التراسونیک P43-T4V-2D-001-130E ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-T4V-2D-001-130E

سنسورالتراسونیکP43-T4V-2D-001-130E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیکP43-350-M30-PBT-2P-CM12

سنسورالتراسونیکP43-350-M30-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.