نمایش دادن همه 3 نتیجه

سنسور التراسونیک P43-600-Q50-PBT-2P-CM12

سنسور التراسونیک P43-600-Q50-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسور التراسونیک P43-O4V-2D-001-80E

سنسور التراسونیک P43-O4V-2D-001-80E ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-O4V-2D-001-80E

سنسورالتراسونیک P43-O4V-2D-001-80E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.