نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-U-CM12

سنسور التراسونیک P43-350-M30-PBT-U-CM12 ساخت شرکت Pil  آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-350-M30-PBT-U-CM12

سنسورالتراسونیک P43-350-M30-PBT-U-CM12 ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.