نمایش یک نتیجه

سنسور خازنی K1320POC5

سنسور خازنی K1320POC5 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد.