نمایش یک نتیجه

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8 بادهنه 10 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.