نمایش یک نتیجه

سنسور نوری رفلکتوری S100-PR-2-A00-PK

سنسور نوری رفلکتوری S100-PR-2-A00-PK باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.