نمایش 1–12 از 48 نتیجه

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-0A & FALH/X0-0A

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-0A & FALH/X0-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XGساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور نوری S3Z-PR-5-FG01-P

سنسور نوری S3Z-PR-5-FG01-P ساخت شرکت DATALOGIC میباشد.

سنسور نوری دوطرفه DGR/DN-3A & DGE/11-3A

سنسور نوری دوطرفه DGR/DN-3A & DGE/11-3A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور نوری دوطرفه DMR/0P-1A & DME/00-1A

سنسور نوری دوطرفه DMR/0P-1A & DME/00-1A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور نوری دوطرفه FAIH/00-0E & FAIZ/BP-0E

سنسور نوری دوطرفه FAIH/00-0E & FAIZ/BP-0E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور نوری دوطرفه FAIZ/BN-0A

سنسور نوری دوطرفه FAIZ/BN-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.