نمایش یک نتیجه

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.