نمایش یک نتیجه

سنسور خازنی K0130POC5

سنسور خازنی K0130POC5 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد.