نمایش یک نتیجه

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG با دهانه 2 میلیمتر و خروجی PNP/NPN بهترین سنسور جهت تشخیص لیبل میباشد. این سنسور ساخت