نمایش 1–12 از 46 نتیجه

سنسور القایی Bi10-M30-AZ3X

سنسور القایی Bi10-M30-AZ3X ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی BI2-EG08-AN6X

سنسور القایی BI2-EG08-AN6X ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK در ایران میباشد.

سنسور القایی BI2-EG08-AP6X-V1131

سنسور القایی BI2-EG08-AP6X-V1131 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-EG08K-AP6X-H1341

سنسور القایی BI2-EG08K-AP6X-H1341 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-EG08K-AP6X-V1131

سنسور القایی BI2-EG08K-AP6X-V1131 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08-AN6X-V1131

سنسور القایی BI2-M08-AN6X-V1131 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08-AP6X

سنسور القایی BI2-M08-AP6X ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08-AP6X-V1131

سنسور القایی BI2-M08-AP6X-V1131 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08-VP6X-H1341

سنسور القایی BI2-M08-VP6X-H1341 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08E-AP6X

سنسور القایی BI2-M08E-AP6X ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08K-AP6X

سنسور القایی BI2-M08K-AP6X ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.

سنسور القایی BI2-M08K-VP6X-H1341

سنسور القایی BI2-M08K-VP6X-H1341 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.