نمایش دادن همه 9 نتیجه

سنسور القایی حرارت بالا BI10-EM30-AP6/S907

سنسور القایی حرارت بالا BI10-EM30-AP6/S907 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا Bi2-EM12D-AP6/S120

سنسور القایی حرارت بالا Bi2-EM12D-AP6/S120 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا BI5-EM18-AP6/S907

سنسور القایی حرارت بالا BI5-EM18-AP6/S907 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 180 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IB1801T1

سنسور القایی حرارت بالا IB1801T1 ساخت شرکت IPF  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 180 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IC12012W

سنسور القایی حرارت بالا IC12012W ساخت شرکت IPF  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 130 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IHT12-S4ANO50-A2S

سنسور القایی حرارت بالا IHT12-S4ANO50-A2S ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 120 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IHT12-S4APO50-A2T

سنسور القایی حرارت بالا IHT12-S4APO50-A2T ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 120 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IHT30-S10CPO55/N2T

سنسور القایی حرارت بالا IHT30-S10CPO55/N2T ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 180 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا NI8-S18-VP4X/S97

سنسور القایی حرارت بالا NI8-S18-VP4X/S97 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.