نمایش دادن همه 7 نتیجه

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (85…40-) میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (120) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4629KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4629KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA30/4629KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA30/4629KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی مکعبی DCAT/5709KS

سنسور القایی مکعبی DCAT/5709KS ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد.