نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسورالتراسونیک P48-110-R50-PNO-2M

سنسورالتراسونیکP48-110-R50-PNO-2M ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P48-ISY-2D-001-180E

سنسورالتراسونیکP48-ISY-2D-001-180E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.