نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسورالتراسونیک P43-T4V-2D-001-130E

سنسورالتراسونیکP43-T4V-2D-001-130E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیکP43-350-M30-PBT-2P-CM12

سنسورالتراسونیکP43-350-M30-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.