نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسورالتراسونیک P43-50-M18-PBT-2P-CM12

سنسورالتراسونیک P43-50-M18-PBT-2P-CM12 ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.

سنسورالتراسونیک P43-F4V-2D-001-330E

سنسورالتراسونیک P43-F4V-2D-001-330E ساخت شرکت PIL آلمان میباشد.