نمایش 1–12 از 53 نتیجه

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042PV3GD جهت محیطهای انفجاری

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042PV3GD جهت محیطهای انفجاری ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042PVG

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042PVG ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC در ایران میباشد.

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042T جهت محیطهای باحرارت بالا ( 120 درجه)

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی C10/0042T جهت محیطهای باحرارت بالا ( 120 درجه) ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدار C10/2P42PVG

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدار C10/2P42PVG ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC در ایران

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدار C10/2P45PVG

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدار C10/2P45PVG ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC در ایران

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدارچوپوقی C8B/2P42PVG

سوکت کابلدار قطر 12 مادگی چراغدارچوپوقی C8B/2P42PVG ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC در ایران

سوکت کابلدار قطر 12 نری C9/0042PVG

سوکت کابلدار قطر 12 نری C9/0042PVG ساخت شرکت BDC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری BDC در ایران میباشد.

سوکت کابلدار قطر12 C10/0042PV3GD جهت محیطهای انفجاری

سوکت کابلدار قطر12 C10/0042PV3GD جهت محیطهای انفجاری ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران

سوکت کابلدار قطر12 CD12F/0B-050A4 بادرجه حفاظت فیزیکی IP69K

سوکت کابلدار قطر12 CD12F/0B-050A4 بادرجه حفاظت فیزیکی IP69K ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-020A1

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-020A1 ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-050A1

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-050A1 ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-050A1HT جهت محیطهای باحرارت بالا (105 درجه)

سوکت کابلدار قطر12 CD12M/0B-050A1HT جهت محیطهای باحرارت بالا (105 درجه) ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری