نمایش 1–12 از 66 نتیجه

سوکت انکودر 7 پین MS3106-PHM-11-16S-1S-624-9

سوکت انکودر 7 پین MS3106-PHM-11-16S-1S-624-9 ساخت شرکت AMPHENOL امریکا میباشد.  

سوکت بدون کابل قطر8 نری CV08/0A-00A

سوکت بدون کابل قطر8 نری CV08/0A-00A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت بدون کابل قطر8 نری CV08/1A-00A

سوکت بدون کابل قطر8 نری CV08/1A-00A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت سنسور بدون کابل قطر12 نری CB5000

سوکت سنسور بدون کابل قطر12 نری CB5000 ساخت شرکت SELET ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری SELET در ایران

سوکت سنسور بدون کابل قطر12 نری چوپوقی CA5000

سوکت سنسور بدون کابل قطر12 نری چوپوقی CA5000 ساخت شرکت SELET ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری SELET در

سوکت سنسور بدون کابل قطر8 نری 08MC4000-S

سوکت سنسور بدون کابل قطر8 نری 08MC4000-S ساخت شرکت SELET ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری SELET در ایران

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CL12/0B-00A

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CL12/0B-00A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CL12/0H-00A

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CL12/0H-00A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CS-A1-02-B-NC

سوکت سنسور بدون کابل مادگی CS-A1-02-B-NC ساخت شرکت Datalogic ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سوکت سنسور بدون کابل مادگی چوپوقی CL12/0B-00C

سوکت سنسور بدون کابل مادگی چوپوقی CL12/0B-00C ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران

سوکت سنسور بدون کابل مادگی چوپوقی CS-A2-02-B-NC

سوکت سنسور بدون کابل مادگی چوپوقی CS-A2-02-B-NC ساخت شرکت Datalogic ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران

سوکت سنسور بدون کابل نری CV12/0B-00A

سوکت سنسور بدون کابل نری CV12/0B-00A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.