نمایش دادن همه 9 نتیجه

سنسور لیبل FOV10PNSCV8

سنسور لیبل  FOV10PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FC6I/0B-0304-1F

سنسور نوری FC6I/0B-0304-1F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور نوری FC6I/0B-0504-1F

سنسور نوری FC6I/0B-0504-1F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور نوری نعلی SRF-80-5-P

سنسور نوری نعلی SRF-80-5-P ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری datalogic درایران میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8 بادهنه 10 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC30P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC10P-PS-A8 بادهنه 30 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل FIC80P-PS-A8

سنسور نوری نعلی شکل FIC80P-PS-A8 بادهنه 80 میلیمترساخت شرکت xecro آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری xecro درایران میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل SRF-30-5-P

سنسور نوری نعلی SRF-30-5-P بادهنه 30 میلیمترساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری نعلی شکل SRF-50-5-P

سنسور نوری نعلی SRF-50-5-P بادهنه 50 میلیمترساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.