نمایش 1–12 از 21 نتیجه

سنسور لیزری FALD/BP-1E

سنسور لیزری FALD/BP-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری FALH/X0-1E

سنسور لیزری FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH

سنسور لیزری S40-PH-5-M03-NH ساخت شرکت datalogic ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XGساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.