نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنسور لومینانس LD46-UL-755

سنسور لومینانس LD46-UL-755 ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لومینانس LD46-UL-755

سنسور لومینانس LD46-UL-755 ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری datalogic درایران میباشد.

سنسور لومینانس LDLV/0N-1K

سنسور لومینانس LDLV/0N-1K ساخت شرکت MICRODETECTORS  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری MICRODETECTORS درایران میباشد.

سنسور لومینانس LDU-455

سنسور لومینانس LDU-455 ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لومینانس S60-PA-2-U08-NH

سنسور لومینانس S60-PA-2-U08-NH ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری datalogic درایران میباشد.

سنسور لومینانس S60-PA-5-U08-NH

سنسور لومینانس S60-PA-5-U08-NH ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری datalogic درایران میباشد.