نمایش 1–12 از 69 نتیجه

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD

سنسور رفلکتوری S3Z-PR-5-T51-PD جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S50-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK

سنسور رفلکتوری S51-PA-2-A00-PK بابدنه پلاستیکی وکابلی میباشد. این سنسور ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK

سنسور رفلکتوری S51-PA-5-A00-PK بابدنه پلاستیکی وکابلی میباشد. این سنسور ساخت شرکت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP

سنسور رفلکتوری S5N-PA-5-T01-PP جهت تشخیص اجسام بیرنگ بکار میرود. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-ML-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S50-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S60-PL-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری رفلکتوری S90-ML-5-B01-PP

سنسور لیزری رفلکتوری S90-ML-5-B01-PP باخروجی PNP  میباشد. این سنسور ساخت DATALOGIC ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/0P-0E

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/0P-0E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/BN-0A

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/BN-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/BP-0A

سنسور نوری رفلکتوری FAIC/BP-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.