نمایش 1–12 از 55 نتیجه

سنسور لیزری FALD/BP-1E

سنسور لیزری FALD/BP-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری FALH/X0-1E

سنسور لیزری FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-0A & FALH/X0-0A

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-0A & FALH/X0-0A ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E

سنسور لیزری دوطرفه FALD/BP-1E & FALH/X0-1E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-2-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P

سنسور لیزری دوطرفه S3Z-PH-5-FG01-P ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PH-5-F01-PP & S50-PH-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S50-PL-5-F01-PP & S50-PL-5-G00-XGساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG

سنسور لیزری دوطرفه S60-PL-5-F01-PP & S60-PL-5-G00-XG ساخت شرکت دیتالاجیک ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری دیتالاجیک در ایران میباشد.

سنسور لیزری کوره QS30ARX & QS30EX

سنسور لیزری کوره QS30ARX & QS30EX  جهت نصب برروی کوره های صنایع کاشی وسرامیک بکار میرود. این سنسور ساخت شرکت

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600

سنسور لیزری کوره SRT-911-15U-600  بابرد کاری 600 متر جهت نصب برروی کوره های صنایع کاشی وسرامیک بکار میرود. این سنسور

سنسور نوری FAIZ/BN-0E

سنسور نوری FAIZ/BN-0E ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد.