نمایش دادن همه 5 نتیجه

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S3T-R-D12

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S3T-R-D12 با برد کاری 12 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S41-5-D-P

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S41-5-D-P با برد کاری 110 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S50-PR-5-D00-PP

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز S50-PR-5-D00-PP با برد کاری 80 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال سوکتی میباشد. این سنسور

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SAT/0N-0C

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SAT/0N-0C  ساخت شرکت MICRODETECTORS ایتالیا میباشد. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری میکرودتکتورز در ایران میباشد.

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SM1-PR-2-D00-PL

سنسور نوری یکطرفه بانور متمرکز SM1-PR-2-D00-PL با برد کاری 15 میلیمتر و خروجی PNP و اتصال کابلی میباشد. این سنسور