نمایش 1–12 از 18 نتیجه

سنسور تشخیص لیبل SR21-IR

سنسور تشخیص لیبل SR21-IR با دهانه 2 میلیمتر و خروجی PNP/NPN بهترین سنسور جهت تشخیص لیبل میباشد. این سنسور ساخت

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG

سنسور تشخیص لیبل SR21-RG با دهانه 2 میلیمتر و خروجی PNP/NPN بهترین سنسور جهت تشخیص لیبل میباشد. این سنسور ساخت

سنسور لیبل FOP03PNSC

سنسور لیبل  FOP03PNSC ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOP03PNSCV8

سنسور لیبل  FOP03PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV026PNSCRV8

سنسور لیبل  FOV026PNSCRV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV02PNSCV8

سنسور لیبل  FOV02PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FOV03PNSCV8

سنسور لیبل  FOV03PNSCV8 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل FC7I/0B-M304-0F

سنسور لیبل FC7I/0B-M304-0F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل التراسونیک

سنسور لیبل التراسونیک FC8U/0B-M307-1F   جهت تشخیص لیبلهای بیرنگ استفاده میگردد.

سنسور لیبل التراسونیک FC8U/0B-M307-1F

سنسور لیبل التراسونیک FC8U/0B-M307-1F ساخت شرکت microdetectors ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5 ساخت شرکت selet ایتالیا میباشد.

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5

سنسور لیبل التراسونیک FSX03PNSCC5 جهت تشخیص لیبلهای بیرنگ مورد استفاده قرارمیگیرد و در صنایع غذایی-دارویی-آرایشی بهداشتی-بسته بندی و… کاربرد فراوان