نمایش دادن همه 2 نتیجه

سنسور خازنی حلقوی CR15S-PO-A12

سنسور خازنی حلقوی CR15S-PO-A12 ساخت شرکت xecro  آلمان میباشد.

سنسور خازنی حلقوی CR21S-PO-A12

سنسور خازنی حلقوی CR21S-PO-A12 ساخت شرکت xecro  آلمان میباشد.