نمایش دادن همه 4 نتیجه

سنسور القایی فشاربالا BID2-G180-AP6-H1141/S212

سنسور القایی فشاربالا BID2-G180-AP6-H1141/S212 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO69-A12

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO69-A12 ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO78-A12

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO78-A12 ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO94-A12

سنسور القایی فشاربالا IHP12-S1.5PO94-A12 ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد.