نمایش دادن همه 5 نتیجه

سنسور القایی سرعت BCR1G185PO

سنسور القایی سرعت BCR1G185PO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET در ایران میباشد.

سنسور القایی سرعت BCR1G3010PO

سنسور القایی سرعت BCR1G3010PO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET در ایران میباشد.

سنسور القایی سرعت BCR2G3010PO

سنسور القایی سرعت BCR2G3010PO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET در ایران میباشد.

سنسور القایی سرعت CCR1G3010AO

سنسور القایی سرعت CCR1G3010AO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری SELET در ایران میباشد.

سنسور القایی سرعت DBI10U-M30-AP4X2

سنسور القایی سرعت DBI10U-M30-AP4X2 ساخت شرکت TURCK  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی TURCK در ایران میباشد.