نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنسور القایی IR21S-PO100-A12

سنسور القایی IR21S-PO100-A12 ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری XECRO درایران میباشد.

سنسور القایی حلقوی B01AN10NO

سنسور القایی حلقوی B01AN10NO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری selet درایران میباشد.

سنسور القایی حلقوی B01AN10POC5

سنسور القایی حلقوی B01AN10POC5 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری selet درایران میباشد.

سنسور القایی حلقوی B01AN22NO

سنسور القایی حلقوی B01AN22NO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری selet درایران میباشد.

سنسور القایی حلقوی B01AN5NO

سنسور القایی حلقوی B01AN5NO ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری selet درایران میباشد.

سنسور القایی حلقوی B01AN5POC5

سنسور القایی حلقوی B01AN5POC5 ساخت شرکت SELET  ایتالیا میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری selet درایران میباشد.