نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سنسور القایی IHT18-S5BPO55-A2S

سنسور القایی IHT18-S5BPO55-A2S ساخت شرکت XECRO  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده انحصاری XECRO درایران میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا BI10-EM30-AP6/S907

سنسور القایی حرارت بالا BI10-EM30-AP6/S907 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا Bi2-EM12D-AP6/S120

سنسور القایی حرارت بالا Bi2-EM12D-AP6/S120 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد. شرکت فرانگارتبریز نماینده رسمی turck درایران میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا BI5-EM18-AP6/S907

سنسور القایی حرارت بالا BI5-EM18-AP6/S907 ساخت شرکت Turck  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 180 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KST ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (85…40-) میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4309KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (120) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA12/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4609KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4629KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA18/4629KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا DCA30/4629KT

سنسور القایی حرارت بالا DCA30/4629KT ساخت شرکت BDC  ایتالیا میباشد. رنج حرارتی این سنسور (125) درجه میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IB1801T1

سنسور القایی حرارت بالا IB1801T1 ساخت شرکت IPF  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 180 درجه سانتیگراد میباشد.

سنسور القایی حرارت بالا IC12012W

سنسور القایی حرارت بالا IC12012W ساخت شرکت IPF  آلمان میباشد.رنج حرارتی این سنسور 130 درجه سانتیگراد میباشد.